Skip to main content

Garanti- og handelsbetingelser

GENERELLE HANDELSBETINGELSER:

De angivne priser er inkl. 25% moms, medmindre andet er angivet, og gælder i Danmark.
Ved køb af klaver eller flygel er de angivne priser inkl. normal levering i stueplan.
Merudgifter til levering på etage, ikke brofaste øer, øer med broafgift mv. afholdes af køber.
Ved forsendelse af bænke, lamper eller andet tilbehør tillægges forsendelsomkostninger.


GARANTIBESTEMMELSER:

Pianokompagniet yder mellem 5 og 10 års garanti mod materiale- og fabrikationsfejl på klaverer og flygler.

2 år på elektronikken i silentsystemerne.

For at opretholde garantien skal følgende forhold være opfyldt:

Instrumentet stemmes mindst én gang årligt af en pianotekniker fra Pianokompagniet eller en af Pianokompagniet godkendt fagmand.
Alle reparationer udføres af Pianokompagniet.
Instrumentet skal stå i en luftfugtighed på mellem 40 og 70 %.

Skader eller forandringer, som er fremkommet gennem ikke fagmæssigt indgreb, slitage eller misligholdelse af instrumentet, omfattes ikke af garantien.


Almindelige råd om vedligeholdelse:
Instrumentet skal stå i et så stabilt indeklima som muligt. Jo mindre udsving i luftfugtighed og temperatur des bedre. Instrumentet bør ikke stå i direkte sollys, nær ved varmekilde eller i træk. Hvis ugunstig placering ikke kan undgås, kan der med fordel installeres et klimaanlæg i instrumentet.

Instrumentet bør stemmes mindst én gang om året.

Nye instrumenter og instrumenter med nye strenge bør stemmes mindst to gange årligt de første fire år.

Instrumentet bør mindst én gang årligt efterses af en pianotekniker med henblik på den løbende vedligeholdelse: rengøring af instrumentet, regulering af mekanik og tangenter samt efterintonation.

I denne forbindelse anbefales det, at der indgås en serviceaftale med Pianokompagniet.

For at opretholde instrumentets klanglige egenskaber bør mekanikken, når hammerhovederne bliver slidte, gennemgå en servicereparation: fornyet forintonation og formgivning af hammerhoveder, sammenspænding og smøring af mekanik, komplet regulering af mekanik og tangenter, stemning og slutintonation


Brug udelukkende faguddannede pianostemmere og -teknikere.